De afwikkeling van een nalatenschap met een tweede woning in Frankrijk

De verschillen tussen het Franse en het Nederlandse erfrecht zijn enorm. Dit is vooral te merken bij de afwikkeling van een erfenis met een tweede woning in Frankrijk.

Een voorbeeld:

Jos (78) en Paula (72) zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en wonen in hun koopwoning in Almere. Zij hebben 2 kinderen, Joost van 42 en Peter van 40.

Beide zonen zijn gelukkig getrouwd, ook in gemeenschap van goederen. Twintig jaar geleden hebben Jos en Paula een vakantiewoning gekocht in Frankrijk, een authentiek Frans huis in de Morvan. Daar brengen zij een groot deel van het jaar door. Ook hun kinderen maken regelmatig gebruik van dit huis.

Jos en Paula hebben 25 jaar geleden bij een Nederlandse notaris een testament gemaakt, waarin zij hebben geregeld dat bij overlijden van één van hen, de hele nalatenschap toekomt aan de langstlevende. Joost en Peter kunnen hun erfdeel pas opeisen bij overlijden van de langstlevende en krijgen dus geen eigendom, maar een vordering in geld op Paula. Een in Nederland zeer gebruikelijke regeling. Omdat zij toen nog geen woning in Frankrijk hadden, hebben Jos en Paula bij het opmaken van hun testamenten hiermee geen rekening gehouden en ook na de aankoop van de woning in Frankrijk zijn hun testamenten nooit aangepast.

Op een kwade dag overlijdt Jos plotseling aan een acute hartstilstand. Paula gaat naar haar notaris in Almere en deze past het Nederlandse testament toe. De hele Nederlandse nalatenschap gaat naar Paula, ook de woning in Almere.

Zo makkelijk gaat het echter niet voor het huis in de Morvan. Volgens het Frans erfrecht krijgen Joost en Peter altijd een deel van het huis in eigendom, zodat Paula steeds samen met Joost en Peter beslissingen moet nemen.

Indien de verhouding tussen Paula en Joost en Peter niet goed is, kan dit hele vervelende gevolgen hebben en het wordt helemaal vervelend indien het huwelijk van Joost en Peter stukloopt. Paula loopt dan grote kans dat zij samen met een ex-schoondochter eigenaar wordt. Niet het scenario waar zij en Jos rekening mee hadden gehouden toen zij hun droomhuis kochten.

afwikkeling van een nalatenschap

Taart En….. denk nu niet “mijn kinderen doen zoiets niet” want als ik van iedere cliënt die dat tegen mij zei een taartje zou krijgen, zou ik inmiddels 100 kilo extra zijn aangekomen !

Is het mogelijk voor Paula om toch het Nederlandse testament te laten toepassen?
Ja, dit is mogelijk als Joost en Peter hieraan meewerken. Ook moet er dan –zowel in Nederland als in Frankrijk – het nodige (extra) worden geregeld.

Wat moet er (extra) geregeld worden?

Op de eerste plaats is het van groot belang dat de Nederlandse notaris bij de toepassing van het testament rekening houdt met het Franse huis bij het opstellen van zijn stukken. Daarnaast moet hij Paula, Joost en Peter duidelijk aangeven dat er voor het huis in Frankrijk nog een aparte Franse afwikkeling moet komen. Doet hij dat namelijk niet, dan kan pas jaren later blijken dat het huis in Frankrijk bij het Franse kadaster nog steeds op naam van Jos en Paula samen staat. Ook moet dan nog aangifte worden gedaan voor de Franse successierechten met het risico van een boete en een flinke rente voor Paula en haar kinderen.

NB: Meestal komen dit soort zaken pas naar voren als het huis in Frankrijk wordt verkocht en moeten zaken halsoverkop alsnog geregeld worden. Het is daarom van groot belang om het Franse gedeelte van de nalatenschap gelijk mee te nemen bij de afwikkeling van het Nederlandse deel.

Hoe zorg je ervoor dat de afwikkeling vlot en efficiënt kan verlopen in Nederland en Frankrijk?

Of de afwikkeling probleemloos kan verlopen, hangt sterk af van de kennis en medewerking van zowel de Nederlandse, als de Franse notaris. De Franse notaris moet namelijk afgaan op de stukken van de Nederlandse notaris en hij kan een stuk sneller werken als de Nederlandse notaris gelijk alle relevante bepalingen en verklaringen opneemt en voorziet van de juiste vertalingen.

nalatenschap

Kan iedere Franse en Nederlandse notaris dit regelen?

Onze ervaring leert dat een willekeurige Franse notaris uit het dorp niet op de hoogte is van het Nederlandse recht en geen oog heeft voor de internationale aspecten. Ook in Nederland zijn er maar enkele notarissen die specifieke kennis hebben op het gebied van internationaal erfrecht, met name Frans erfrecht.

Er zijn ook juridische adviseurs (geen notaris zijnde) die kennis hebben op dit gebied. Dit brengt wel extra energie en kosten met zich mee, want u blijft afhankelijk van de diensten van een Franse- en Nederlandse notaris.

Wij maken gebruik van onze vaste Franse notarissen die ook goed op de hoogte zijn van het Nederlandse recht. Hierdoor loopt alles veel soepeler en kan met alle Nederlandse aspecten en wensen rekening worden gehouden. De Franse notaris gaat daarbij uit van het Franse erfrecht, maar kan – als dit gewenst is – het Nederlandse testament één op één toepassen. In het voorbeeld zou dit betekenen dat Paula ook in het Franse kadaster ingeschreven kan worden als enig eigenaar, geheel volgens de wens van haar en Jos.

Neem contact met ons op

Wij spreken de taal, kennen de wetten en begrijpen de cultuur

error: Content is protected !!
Wordt teruggebeld door Frankrijknotaris.nl

Bel mij terug

Wilt u door een van onze medewerkers gebeld worden? Vul dan onderstaand formulier in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.